Bài 1: Tạo CSDL Quản Lý Bán Hàng với SQL Server 2008Trong video này tôi hướng dẫn tạo CSDL Quản Lý Bán Hàng và mối quan hệ giữa các bảng:
Các bảng trong cơ sở dữ liệu Quản Lý Bán Hàng
– Loại Hàng
– Mặt Hàng
– Nhà Cung Cấp
– Khách Hàng
– Nhân Viên
– Đơn Đặt Hàng
– Chi Tiết Đặt Hàng
———————————————————
Mời các bạn xem các video khác liên quan tới môn học:

Bài 1: Tạo CSDL Quản Lý Bán Hàng với SQL Server 2008:

Bài 2: Tạo dự án mới với Microsoft Visual Studio 2015:

Bài 3: Tạo form quản lý dữ liệu cho bảng Loại Hàng (Phần 1):

Bài 4: Tạo form quản lý dữ liệu cho bảng Loại Hàng (Phần 2):

Bài 5: Tạo FORM nhập liệu cho bảng Mặt Hàng:

Bài 6: Tạo Form nhập liệu cho bảng Đơn Đặt Hàng:

Bài 7: Tạo lớp kết nối tới CSDL:

Bài 8: Tạo lớp xử lý dữ liệu thêm, sửa, xóa cho bảng Loại Hàng:

Bài 9: Viết mã lệnh cho nút thêm loại hàng:

Bài 10: Viết mã lệnh cho nút Lưu Loại Hàng Hành động thêm mới:

Bài 11: Viết mã lệnh tải dữ liệu và hiển thị lên Datagridview Loại hàng:

Bài 12: Viết mã lệnh sự kiện Selection Change cho datagridview:

—————————————————————————
Các bạn ủng hộ bằng cách đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhé:
Cám ơn các bạn.

Nguồn: baovov.com

Xem thêm bài viết khác: https://baovov.com/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *