Chuyên đề Chi phí lãi vay 2018 – Thầy Nguyễn Hữu Tuyền GĐKT1. Vốn hóa chi phí đi vay:
– Các trường hợp vốn hóa chi phí đi vay.
– Nguyên tắc dồn tích và lãi vay chậm trả.
– Các rủi ro thường gặp.
2. Chi phí đi vay tính vào chi phí được trừ:
– Hồ sơ, chứng từ vay tổ chức tín dụng.
– Hồ sơ, chứng từ vay doanh nghiệp.
– Hồ sơ, chứng từ vay cá nhân.
– Hồ sơ, chứng từ tổ chức, cá nhân nước ngoài.
– Vấn đề vay tiền trong khi tồn quỹ nhiều & kỹ năng giải trình với cơ quan thuế.
– Vấn đề vay tiền trong khi góp vốn điều lệ thiếu.
– Điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với tiền vay và lãi vay; trường hợp nào được thanh toán bằng tiền mặt.
– Vấn đề chi phí lãi vay trong doanh nghiệp có giao dịch liên kết và khống chế không quá 20% EBITDA.
3. Cho vay, mượn tiền lãi suất 0% hoặc không tính lãi:
– Doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức vay, mượn tiền lãi suất 0% hoặc không tính lãi.
– Cá nhân cho doanh nghiệp vay, mượn tiền lãi suất 0% hoặc không tính lãi.
– Căn cứ pháp lý xử lý trường hợp vay, mượn tiền lãi suất 0% hoặc không tính lãi.
– Khấu trừ thuế TNCN – thuế nhà thầu tiền lãi vay & nguyên tắc thự chi.
– Phân biệt hợp đồng vay tiền và hợp đồng mượn tiền.

Nguồn: baovov.com

Xem thêm bài viết khác: https://baovov.com/phap-luat/

1 Comment

 1. doanh nghiệp đăng kí thành lâp ngày 1/4/2017 có giấy đăng kí

  vốn điều lệ 100 tỷ

  tiến độ góp vốn

  1/6/2017 : 50 tỷ

  1/7/2017 : 20 tỷ

  1/10/2017: 30 tỷ
  ngày 1/5/2017 công ty vay 10 tỷ, lãi suất 12%/ năm. Cho em hỏi, tiền lãi vay được trừ là bao nhiêu cho năm quyết toán 2017. ( em đọc thông tư 78 thì chỉ đề cập tới vốn điều lệ thiếu, nghĩa là tới ngày góp vốn chưa đủ, em chưa hiểu cách tính ở đây là được trừ 300tr từ tháng 10 đến tháng 12 hay không được trừ 800 tr tiền lãi từ tháng 5 đến tháng 12)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *