[Hội thảo PPP | VIAC – VCCI – KCAB] – Phiên nội dung 1HỘI THẢO PHÒNG NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG

Trong bối cảnh dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) vừa được Bộ Kế hoạch & Đầu tư công bố rộng rãi để xin ý kiến góp ý, với mong muốn đóng góp thêm một góc nhìn về quan hệ đối tác công – tư từ khía cạnh pháp luật hợp đồng – những triển vọng, rủi ro pháp lý và vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng đối với cả phía Nhà nước (Public sector) và phía nhà đầu tư tư nhân (Private sector); cũng như mở ra diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn của Hàn Quốc đối với hình thức hợp tác này, VIAC phối hợp cùng với Ủy ban Trọng tài thương mại Hàn Quốc (KCAB) và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp hợp đồng đối tác công tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng: Thực tiễn Việt Nam, Kinh nghiệm quốc tế và Định hướng chính sách”

__________
Thông tin chi tiết về hội thảo vui lòng truy cập:

#VIAC #Vietnam #International #Arbitration #Centre

Nguồn: baovov.com

Xem thêm bài viết khác: https://baovov.com/phap-luat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *