Nghiệp vụ ngoại thương – C3: Soạn thảo hợp đồng ngoại thương – www.giangduongdaihoc.comKỹ thuật ngoại thương là một bộ môn chuyên ngành dành cho sinh viên đại học khối kinh tế thương mại (bao gồm nội và ngoại thương). Với đặt thù của hoạt động kinh doanh quốc tế ngày càng phổ biến, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu nên việc cần có một bộ qui tắc chuẩn cho các hoạt động giao dịch này đã có hơn 100 năm, ban đầu chỉ là các qui ước mua bán mang tính khu vực dần dần chúng được chuẩn hoá thành bộ qui tắc sử dụng thống nhất trên toàn thế giới được gọi chung bằng thuật ngữ INCOTERM. Cứ trung bình khoảng 10 năm thì bộ qui tắc này sẽ được điều chỉnh, bỏ bớt, bổ sung để cập nhật và phù hợp với sự tốc độ phát triển của hoạt động giao dịch ngoại thương.

– www.giangduongdaihoc.com

Nguồn: baovov.com

Xem thêm bài viết khác: https://baovov.com/giao-duc/

6 Comments

  1. Bài giảng rất hay. Em cần link đầy đủ ạ.

  2. thấy mà phát ghét. chia sẻ tí kinh nghiệm thôi k được s. làm tiền vừa vừa thôi

  3. cho e xin link đầy đủ đi ạ ?

  4. phần còn lại coi ok đâu

  5. sao có 1 nửa vậy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *