Những điều cần biết về Nghị định hướng dẫn luật quy hoạch 2019

Bạn đang quan tâm tới Nghị định hướng dẫn luật quy hoạch năm 2019? Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này có gì thay đổi so với các năm về trước? Hôm nay, hãy cùng với Meeyland tìm hiểu Nghị định này ngay dưới đây bạn nhé!
Phạm vi điều chỉnh của Nghị định
Nghị định hướng dẫn về luật quy hoạch năm 2019 quy định cụ thể về việc thành lập, thẩm định, phê duyệt . Đồng thời công bố, thực hiện và đánh giá, điều chỉnh quy hoạch có tính chất chuyên ngành, kỹ thuật.
Tất cả được quy định tại: Khoản 2 Điều 1, khoản 2 điều 3, khoản 10 điều 2 và khoản 6 điều 2 của bộ Luật sửa đổi. Bộ luật này có bổ sung một số điều của 37 luật liên quan tới quy hoạch.

Nghị định hướng dẫn về luật quy hoạch năm 2019 quy định cụ thể về việc thành lập, thẩm định, phê duyệt
Đối tượng áp dụng Nghị định là ai?
Nghị định hướng dẫn về luật quy hoạch năm 2019 được áp dụng với các cơ quan, cá nhân, tổ chức tham gia thành lập. Đồng thời thẩm định, phê duyệt lẫn tổ chức công bố việc thực hiện, đánh giá và điều chỉnh liên quan tới quy hoạch có tính chất kỹ thuật và chuyên ngành lĩnh vực GTVT.

Đối tượng áp dụng Nghị định là các cơ quan, cá nhân, tổ chức tham gia thành lập
Cơ quan tổ chức lập quy hoạch
Theo Nghị định hướng dẫn về luật quy hoạch năm 2019, cơ quan tổ chức lập quy hoạch chính là Bộ GTVT. Còn cơ quan lập quy hoạch chính là cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ GTVT. Được giao trách nhiệm quan trọng trong việc lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật và chuyên ngành thuộc lĩnh vực GTVT.
Điều kiện năng lực chuyên môn với tổ chức tư vấn lập quy hoạch bao gồm các yếu tố sau:
– Tổ chức tư vấn về lập quy hoạch cần có các chuyên gia tư vấn đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định ở khoản 2, và 3 tại Điều 4.
– Chuyên gia tư vấn cần phải có kinh nghiệm. Là chủ nhiệm của dự án quy hoạch tối thiểu cùng cấp tương đương. Hoặc họ đã từng chủ trì thực hiện ít nhất 2 quy hoạch trong cùng lĩnh vực.
– Chuyên gia tư vấn cần phải có bằng cử nhân thuộc cùng lĩnh vực quy hoạch cần lập. Đồng thời phải có 3 năm kinh nghiệm chuyên môn.

Chuyên gia tư vấn cần phải có bằng cử nhân thuộc cùng lĩnh vực quy hoạch cần lập
Trên đây, Meeyland đã chia sẻ xong một số thông tin cơ bản về Nghị định hướng dẫn luật quy hoạch cho các bạn tham khảo. Nếu còn điều gì chưa nắm rõ, hãy liên hệ ngay cho Meeyland để được chúng tôi tư vấn cụ thể hơn bạn nhé!
​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *