Luật Hiến pháp Việt Nam ——————————————————————————————– Bài giảng về Luật Hiến pháp Việt Nam – Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân do Giảng viên: TS.Vũ Văn Nhiêm thực hiện. Cám ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn học tập tiến bộ. Xem thêmContinue Reading

[LVL3] Paint with me – Watercolor Tutorials Online Painting Tutorials are available at : PATREON : Live Stream starts at 9:00 AM (EDT), 3:00 PM (GMT+2) on my YouTube and Patreon channel. 방송시간 : 밤 10시 생방송 直播時間 : 晚上 9點 ❖ Jay Lee is a specialized watercolor artist. MyContinue Reading