THÁNH CA BÀI HÁT Luật Yêu Thương – Điều Răn Mới – LM JB NGUYỄN SANGCa Khúc Luật Yêu Thương – Điều Răn Mới Thứ 6 Tuần THánh
Lời Bài Hát Luật Yêu Thương – Điều Răn Mới
LỜI BÀI HÁT LUẬT YÊU THƯƠNG- ĐIỀU RĂN MỚI – NGHI THỨC RỬA CHÂN THỨ 6 TUẦN THÁNH

1, Cho con một điều răn mới yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chính nhân.

ÐK: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau; Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là môn đệ Thầy.

2, Cho con ngàn lời yêu dấu vẫn không bằng chính gương Thầy, Hôm nay Thầy dùng nước đây, đôi tay rửa chân chúng con. Con ơi ngần ngại chi nữa nay con làm cũng như Thầy. Con xem Thầy là Chúa con mà Thầy rửa chân từng người chúng con.

ÐK: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau; Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là môn đệ Thầy.

3, Yêu thương là hy sinh trước cho con cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muông nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương tỏa lan bốn phương này con biết chăng.

ÐK: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau; Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.

4, Yêu thương tìm nguồn vui đến cho nhau nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hờn căm ghét ghen. Yêu thương dọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ê chề. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.

ÐK: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau; Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là môn đệ Thầy.
TRÊN ĐÂY LÀ CA KHÚC LUẬT YÊU THƯƠNG DÀNH CHO CÁC CA ĐOÀN
#LUẬT_YÊU_THƯƠNG
#LUẬT_YÊU_THƯƠNG_NGUYỄN_SANG
#ĐIỀU_RĂN_MỚI

Bài hát luật yêu thương
ca khúc luật yêu thương
thánh ca luật yêu thương
bài hát điều răn mới
ca khúc điều răn mới

Nguồn: baovov.com

Xem thêm bài viết khác: https://baovov.com/phap-luat/

4 Comments

  1. THÁNH CA BÀI HÁT Luật Yêu Thương – Điều Răn Mới – LM JB NGUYỄN SANG

  2. thứ Năm Tuần Thánh 2020 ( 8/4/2020 ) giáo dân Việt Nam không thể đến nhà thờ tham dự Thánh lễ được vì đại dịch Covid 19 #wuhanvirus

  3. Luật Yêu Thương – ca khúc tuyệt vời
    Cho con một điều răn mới yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chính nhân.

    Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau; Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là môn đệ Thầy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *