Tình hình Xử lý chuyển tiếp của Nghị định 68/2019/NĐ-CP xin ý kiến quay về Nghị định 32/2015/NĐ-CPTình hình Xử lý chuyển tiếp của Nghị định 68/2019/NĐ-CP xin ý kiến quay về Nghị định 32/2015/NĐ-CP theo Công văn 3331/VPCP-CN ngày 27/4/2020 của Văn Phòng Chính phủ
Ý kiến việc tiếp tục áp dụng Nghị định 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để khắc phục những vấn đề trong chuyển tiếp của Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

📌Follow Youtube:

🍀🍀 Tìm và liên hệ ngay hôm nay 🍀🍀

🍀Fan page :
🍀Gmail : dutoaneta2017@gmail.com
🍀youtube :

#dinhmucmoi #thongtu10 #boxaydung #duyeta #duydutoan #dutoaneta

Nguồn: baovov.com

Xem thêm bài viết khác: https://baovov.com/phap-luat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *